Quản Lý Tài Khoản - SV.THIÊN MÃ CUNG

Quản Lý Tài Khoản - SV.THIÊN MÃ CUNG


KỲ TRÂN CÁC

STT Vật Phẩm Thông Tin Vật Phẩm
1Quẻ (Ly) Lệnh: !mua 3 | Giá: 100 CashTác dụng vật phẩm:
- Dùng để kết hợp với Quẻ (Càn) để nhận thêm phần thưởng hấp dẫn
2Quẻ (Tốn) Lệnh: !mua 4 | Giá: 200 CashTác dụng vật phẩm:
- Dùng để kết hợp với Quẻ (Càn) để nhận thêm phần thưởng hấp dẫn
3Chữ "Hiệp" Lệnh: !mua 5 | Giá: 100 CashTác dụng vật phẩm:
- Chữ "Hiệp" dùng để ghép với 3 chữ "Khách" - "Việt" - "Nam"
- Sau khi có đủ 4 chữ nhấn chuột phải bất kỳ vào 4 chữ là có thể nhận vật phẩm
4Hạt giống (Dưa Hấu) Lệnh: !mua 6 | Giá: 100 CashTác dụng vật phẩm:
- Dùng để gieo hạt trồng lấy Dưa Hấu
- Thời gian thu hoạch sau 3 phút từ khi trồng, Chỉ trồng được ở bản đồ Nam Lâm
- Sau khi thu hoạch sẽ nhận được phẩn thường và 2 điểm tích lũy
5Hạt giống (Ma Chủng) Lệnh: !mua 7 | Giá: 200 CashTác dụng vật phẩm:
- Dùng để gieo hạt trồng lấy cây Ma Chủng (thường) hoặc (Hoàng Kim)
- Thời gian thu hoạch sau 3 phút từ khi trồng. Chỉ trồng được ở bản đồ Nam Lâm
- Sau khi thu hoạch sẽ nhận được phẩn thường và 2 điểm tích lũy
6Treo Auto Offline Lệnh: !mua 8 | Giá: 1,000 CashTác dụng vật phẩm:
- Để biết cách sử dụng vui lòng xem hướng dẫn tại hướng dẫn Auto Offline
(Hiệu lực 30 ngày. Hết hạn sẽ mất hết tác dụng)
7Hành tẩu giang hồ (Cơ Bản) Lệnh: !mua 9 | Giá: 500 CashTác dụng vật phẩm:
- Khi sử dụng, nhân vật sẽ trực tiếp nhận được:
- Chuyển Sinh 3, Cấp độ 130, 50,000 Võ Huân, 01 Hộ Tâm Đơn 20%(Khóa), 01 Mèo Tài Phú(Khóa).
- Vũ khí, Trang Bị cấp 130 +10(Khóa)(7 ngày)
Chỉ áp dụng cho nhân vật "Chưa chuyển sinh 3 và chưa đạt cấp 130"
8Hành tẩu giang hồ (Trung Cấp) Lệnh: !mua 10 | Giá: 1,000 CashTác dụng vật phẩm:
- Khi sử dụng, nhân vật sẽ trực tiếp nhận được:
- Chuyển Sinh 4, Cấp độ 140, 100,000 Võ Huân, 02 Hộ Tâm Đơn 20%(Khóa), 02 Mèo Tài Phú(Khóa).
- Vũ khí, Trang Bị cấp 140 +10(Khóa)(7 ngày)
Chỉ áp dụng cho nhân vật. "Chưa chuyển sinh 4 và chưa đạt cấp 140"
9Hành tẩu giang hồ (Cao Cấp) Lệnh: !mua 11 | Giá: 3,000 CashTác dụng vật phẩm:
- Khi sử dụng, nhân vật sẽ trực tiếp nhận được:
- Chuyển Sinh 5, Cấp độ 150, 200,000 Võ Huân, 03 Hộ Tâm Đơn 20%(Khóa), 03 Mèo Tài Phú(Khóa).
- Vũ khí, Trang Bị cấp 150 +10(Khóa)(7 ngày)
Chỉ áp dụng cho nhân vật. "Chưa chuyển sinh 5 và chưa đạt cấp 150"
10Võ huân đơn (50K) Lệnh: !mua 12 | Giá: 750 CashTác dụng vật phẩm:
- Khi sử dụng, nhân vật sẽ trực tiếp nhận được 50,000 Võ huân
Giới hạn nhân vật đã đạt 5,000,000 võ hoàng sẽ không thể sử dụng
11Võ huân đơn (100K) Lệnh: !mua 13 | Giá: 1,500 CashTác dụng vật phẩm:
- Khi sử dụng, nhân vật sẽ trực tiếp nhận được 100,000 Võ huân
Giới hạn nhân vật đã đạt 5,000,000 võ hoàng sẽ không thể sử dụng
12Võ huân đơn (200K) Lệnh: !mua 14 | Giá: 3,000 CashTác dụng vật phẩm:
- Khi sử dụng, nhân vật sẽ trực tiếp nhận được 200,000 Võ huân
Giới hạn nhân vật đã đạt 5,000,000 võ hoàng sẽ không thể sử dụng
13Bùa di chuyển kho báu Lệnh: !mua 80 | Giá: 100 CashTác dụng vật phẩm:
- Khi sử dụng sẽ di chuyển đến kế bên kho bàu bạn cần tìm
Nhấn chuột phải để sử dụng vật phẩm
14Kim Sa Lệnh: !mua 334 | Giá: 200 CashTác dụng vật phẩm:
- Kim Sa là nguyên liệu quí hiếm. Dùng để nâng cấp các loại [Ngọc Phỉ Thúy]. Để sử dụng nhấn chuột trái vào bỏ vào [Ngọc Phỉ Thúy]
15Mảnh Vỡ Giả Kim Lệnh: !mua 335 | Giá: 200 CashTác dụng vật phẩm:
- Là một phần của [Ngọc Phỉ Thúy] bị vỡ ra. Nguyên liệu để chế tạo [Ngọc Phỉ Thúy] nguyên vẹn. Để chế tạo bạn cần phải có [Bí Kíp Giả Kim Thuật] để nghiên cứu
16Bí Kíp Giả Kim Thuật Lệnh: !mua 336 | Giá: 200 CashTác dụng vật phẩm:
- Bên trong có ghi chép cách thức chế tạo [Ngọc Phỉ Thúy]. Để chế tạo bạn cần phải có [Mảnh Vỡ Giả Kim ]. Sau khi có được 2 vật phẩm trong túi đồ nhấn chuột phải vào Bí Kíp để chế tạo
Currently this is only one server.
Loading...