Quản Lý Tài Khoản - SV.THIÊN MÃ CUNG

Quản Lý Tài Khoản - SV.THIÊN MÃ CUNG


Hướng dẫn Donate

1. Donate chuyển khoản và ví điện tử:

Thông tin Donate qua Ngân hàng
Quét mã QR Thông tin Lưu ý
 • Ngân hàng: Vietcombank
 • Số tài khoản: 937 994 7004
 • Chủ tài khoản: Đinh Hoàng Kha
 • Nội dung chuyển khoản: "Tài Khoản Đăng Nhập"
 • (Ví dụ nội dung: hkghvn01)
 • Chuyển khoản thành công chờ từ 5 -> 10 phút để ADMIN duyệt đơn.
 • Nếu quá 10 phút chưa nhận được @Cash hoặc chuyển khoản quên ghi nội dụng. nhắn tin vào Fanpage để được hỗ trợ.
 • Phí chuyển khoản người chuyển tự thanh toán.
 • Thông tin Donate qua Ví điện tử
  Quét mã QR Thông tin Lưu ý
 • Ví điện tử: Momo
 • Chủ tài khoản: Đinh Hoàng Kha
 • Số điện thoại: 0379 947 004
 • Nội dung chuyển khoản: "Tài Khoản Đăng Nhập"
 • (Ví dụ nội dung: hkghvn01)
 • Chuyển khoản thành công chờ từ 5 -> 10 phút để ADMIN duyệt đơn.
 • Nếu quá 10 phút chưa nhận được @Cash hoặc chuyển khoản quên ghi nội dụng. nhắn tin vào Fanpage để được hỗ trợ.
 • Phí chuyển khoản người chuyển tự thanh toán.
 • 2. Bảng giá Quy đổi Donate sang @Cash:

  Quy đổi VNĐ Quy đổi USD @Cash Mốc nạp KM 0% Tổng nhận
  50.000 VNĐ
  -
  500@
  0%
  +0@
  500 @
  100.000 VNĐ
  -
  1,000@
  0%
  +0@
  1,000 @
  200.000 VNĐ
  -
  2,000@
  0%
  +0@
  2,000 @
  300.000 VNĐ
  -
  3,000@
  0%
  +0@
  3,000 @
  400.000 VNĐ
  -
  4,000@
  0%
  +0@
  4,000 @
  500.000 VNĐ
  25 USD
  5,000@
  5% (+250@)
  +0@
  5,250 @
  1.000.000 VNĐ
  48 USD
  10,000@
  10% (+1,000@)
  +0@
  11,000 @
  2.000.000 VNĐ
  95 USD
  20.000@
  15% (+3,000@)
  +0@
  23,000 @
  3.000.000 VNĐ
  140 USD
  30.000@
  20% (+6,000@)
  +0@
  36,000 @
  4.000.000 VNĐ
  185 USD
  40.000@
  20% (+8,000@)
  +0@
  48,000 @
  5.000.000 VNĐ
  225 USD
  50.000@
  25% (+12,500@)
  +0@
  62,500 @
  6.000.000 VNĐ
  270 USD
  60.000@
  25% (+15,000@)
  +0@
  75,000 @
  7.000.000 VNĐ
  315 USD
  70.000@
  25% (+17,500@)
  +0@
  87,500 @
  8.000.000 VNĐ
  360 USD
  80.000@
  25% (+20,000@)
  +0@
  100,000 @
  9.000.000 VNĐ
  405 USD
  90.000@
  25% (+22,500@)
  +0@
  112,500 @
  10.000.000 VNĐ
  450 USD
  100.000@
  35% (+35000@)
  +0@
  135,000 @
  Currently this is only one server.
  Loading...