MÁY CHỦ
SV.THIÊN MÃ CUNG
Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản v22 mới nhất
Quản Lý Tài Khoản - SV.THIÊN MÃ CUNG

Quản Lý Tài Khoản - SV.THIÊN MÃ CUNGT.tự
Tên vật phẩm
Thuộc tính
400
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự
Tăng HP +50 | Tăng MP +25 | Né tránh +10
401
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+1]
Tăng HP +100 | Tăng MP +50 | Né tránh +15
402
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+2]
Tăng HP +200 | Tăng MP +100 | Né tránh +20
403
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+3]
Tăng HP +300 | Tăng MP +150 | Né tránh +25
404
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+4]
Tăng HP +400 | Tăng MP +200 | Né tránh +30
405
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+5]
Tăng HP +500 | Tăng MP +250 | Né tránh +35
406
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+6]
Tăng HP +600 | Tăng MP +300 | Né tránh +40
407
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+7]
Tăng HP +700 | Tăng MP +350 | Né tránh +45
408
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+8]
Tăng HP +800 | Tăng MP +400 | Né tránh +50
409
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+9]
Tăng HP +900 | Tăng MP +450 | Né tránh +55
410
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+10]
Tăng HP +1000 | Tăng MP +500 | Né tránh +60 | Tất cả khí công +1
411
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+11]
Tăng HP +1100 | Tăng MP +550 | Né tránh +65 | Tất cả khí công +1
412
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+12]
Tăng HP +1200 | Tăng MP +600 | Né tránh +70 | Tất cả khí công +1
413
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+13]
Tăng HP +1300 | Tăng MP +650 | Né tránh +75 | Tất cả khí công +1
414
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+14]
Tăng HP +1400 | Tăng MP +700 | Né tránh +80 | Tất cả khí công +1
415
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+15]
Tăng HP +1500 | Tăng MP +750 | Né tránh +85 | Tất cả khí công +2
416
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+16]
Tăng HP +1600 | Tăng MP +800 | Né tránh +90 | Tất cả khí công +2
417
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+17]
Tăng HP +1700 | Tăng MP +850 | Né tránh +95 | Tất cả khí công +2
418
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+18]
Tăng HP +1800 | Tăng MP +900 | Né tránh +100 | Tất cả khí công +2
419
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+19]
Tăng HP +2000 | Tăng MP +950 | Né tránh +120 | Tất cả khí công +2
420
Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự [+20]
Tăng HP +2500 | Tăng MP +1500 | Né tránh +150 | Tất cả khí công +3
Currently this is only one server.
Loading...