Chọn cụm máy chủ:
# Tên Nhân Vật Võ Huân
1.  Hawkeye 13,963,647
2.  zNobito 11,343,520
3.  Darcy 10,375,860
4.  Vayne 9,680,841
5.  0ochienbinh0o 8,566,351
6.  QuyKiepSau 7,434,416
7.  Maye 7,232,009
8.  CungCui 7,060,094
9.  QuyKienSau 6,823,169
10.  TuHaMaThan 6,243,354