Chọn cụm máy chủ:
# Tên Nhân Vật Võ Huân
1.  Hawkeye 8,354,100
2.  Darcy 6,372,387
3.  TieuTam 6,003,498
4.  QuyKienSau 5,878,149
5.  Maye 5,838,038
6.  NuThanCung 5,687,941
7.  VanTin 5,624,035
8.  DucAnh 5,376,982
9.  CungCui 5,327,456
10.  DieuYenCui 5,276,900