Chọn cụm máy chủ:
# Tên Nhân Vật Võ Huân
1.  Shisui 333057
2.  Ultimate 283661
3.  ZzAnhThangZz 264860
4.  zoebeo 185376
5.  KingMMM 169881
6.  TieuMuiMui 151012
7.  zNobito 113957
8.  Itachi 104230
9.  zKai 91771
10.  Pink 80106