Chọn cụm máy chủ:
# Tên Nhân Vật Cấp Chuyển Sinh
1.  Shisui 133 Chuyển sinh 0
2.  ZzAnhThangZz 132 Chuyển sinh 0
3.  Ultimate 132 Chuyển sinh 0
4.  zoebeo 131 Chuyển sinh 0
5.  TieuMuiMui 131 Chuyển sinh 0
6.  KingMMM 131 Chuyển sinh 0
7.  Itachi 129 Chuyển sinh 0
8.  KingTTT 129 Chuyển sinh 0
9.  Scyther 123 Chuyển sinh 0
10.  JiSoo 122 Chuyển sinh 0