Chọn cụm máy chủ:
# Tên Nhân Vật Cấp Chuyển Sinh
1.  ChienThan 170 Chuyển sinh 4
2.  zNobito 164 Chuyển sinh 4
3.  TieuMy 161 Chuyển sinh 4
4.  Scyther 161 Chuyển sinh 4
5.  TieuMuiMui 161 Chuyển sinh 4
6.  zNo05 147 Chuyển sinh 4
7.  zNo01 147 Chuyển sinh 4
8.  zNo02 147 Chuyển sinh 4
9.  zShizuke 147 Chuyển sinh 4
10.  zXekun 147 Chuyển sinh 4