Chọn cụm máy chủ:
# Tên Nhân Vật Chủ Guild Cấp
1. DuongSinh  DucAnh 
10
2. HoangKim  Hawkeye 
10
3. homeviet  ZxGietXz 
9
4. TuNghia  ch3mzietlanghe 
9
5. PeakyBlinder  QuyKienSau 
9
6. HacPhong  s1Insert 
9
7. NightRaid  s1Britney 
8
8. hungthinh  fgsdf 
7
9. NoName  HuuTruong 
7
10. Master  Blademaster 
7