Quản Lý Tài Khoản

Server : HKGH.VN    

Top
Tên nhân vật
Cấp độ
Reborn
Thế lực
Hệ phái
Guild
Thăng chức
Kinh nghiệm
 Akali 
 150 
 1 
 Chính phái 
 Thích Khách 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 34,450,307,114 
 TungGodz 
 150 
 1 
 Tà phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 32,999,953,307 
 Doggy 
 148 
 1 
 Tà phái 
 Diệu Yến 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 4 
 24,648,477,698 
4
 BlackHoney 
 148 
 1 
 Chính phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 4 
 23,835,997,327 
5
 Thuong 
 135 
 1 
 Tà phái 
 Thương Khách 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 3 
 4,687,824,339 
6
 ZzAnhThangZz 
 125 
 1 
 Tà phái 
 Thích Khách 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 2 
 1,281,199,939 
7
 VuongLam 
 156 
 0 
 Tà phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 79,239,519,936 
8
 NgoNgao 
 156 
 0 
 Chính phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 71,430,650,817 
9
 DarkLord 
 154 
 0 
 Chính phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 59,370,189,729 
10
 BigDaDDy88 
 154 
 0 
 Tà phái 
 Cung Thủ 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 59,037,140,323 
11
 EmGaiNang 
 154 
 0 
 Chính phái 
 Đại Phu 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 56,139,982,326 
12
 Darcy 
 153 
 0 
 Tà phái 
 Thích Khách 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 48,058,109,734 
13
 Hermes 
 153 
 0 
 Tà phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 47,553,037,148 
14
 MaRin 
 153 
 0 
 Tà phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 46,857,308,551 
15
 ChamChi 
 152 
 0 
 Tà phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 45,065,255,566 
16
 SiengNang 
 152 
 0 
 Tà phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 44,987,714,752 
17
 CanCu 
 152 
 0 
 Tà phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 43,669,892,414 
18
 EmBeeHiii 
 152 
 0 
 Tà phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 42,641,214,613 
19
 EmTraiHiii 
 152 
 0 
 Tà phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 41,897,782,253 
20
 EmBeHiii 
 151 
 0 
 Tà phái 
 Tử Hào 
 ThienDiaHoi  
 Thăng thiên 5 
 34,925,605,985 

STATUS SERVER
N/A
PLAYER ONLINE
N/A
ACCOUNT ID
N/A