Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ

  Quản Lý Tài Khoản

  Server : HKGH.VN    
  Lệnh mua
  Tên vật phẩm
  Ảnh
  Giá
  Thông tin vật phẩm
  Time
   !mua 1228 
   Chứng chỉ tân thủ 100 
   
    0@
   Sử dụng sẽ nhận được set trang bị
  Vũ khí - giáp - áo - tay - chân 
   V.viễn 
   !mua 1227 
   Chứng chỉ tân thủ 80 
   
    0@
   Sử dụng sẽ nhận được set trang bị
  Vũ khí - giáp - áo - tay - chân 
   V.viễn 
   !mua 1226 
   Chứng chỉ tân thủ 60 
   
    0@
   Sử dụng sẽ nhận được set trang bị
  Vũ khí - giáp - áo - tay - chân 
   V.viễn 
   !mua 1225 
   Chứng chỉ tân thủ 35 
   
    0@
   Sử dụng sẽ nhận được set trang bị
  Vũ khí - giáp - áo - tay - chân 
   V.viễn 
   !mua 1224 
   Chuyển sinh tiên đơn - cấp 3 
   
    1,500@
   Yêu cầu người chơi chưa chuyển sinh lần 3
  Nhưng phải đạt chuyển sinh lần 1 và 2 mới có thể sử dụng 
   V.viễn 
   !mua 1223 
   Chuyển sinh tiên đơn - cấp 2 
   
    1,000@
   Yêu cầu người chơ chưa chuyển sinh lần 2
  Nhưng phải đạt chuyển sinh lần 1 mới có thể sử dụng 
   V.viễn 
   !mua 1222 
   Chuyển sinh tiên đơn - cấp 1 
   
    500@
   Yêu cầu người chơi chưa chuyển sinh mới có thể sử dụng 
   V.viễn 
   !mua 1018 
   Hiệu ứng áo choàng [Đấu] [Phẫn nộ] 
   
    450@
   Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
  Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng 
   V.viễn 
   !mua 1017 
   Hiệu ứng áo choàng [Nhiệt] [Hộ thể] 
   
    500@
   Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
  Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng 
   V.viễn 
   !mua 1016 
   Hiệu ứng áo choàng [Chân] [Hỗn nguyên] 
   
    750@
   Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
  Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng 
   V.viễn 
   !mua 1015 
   Hiệu ứng áo choàng [Chân-2] [Phục cừu] 
   
    900@
   Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
  Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng 
   V.viễn 
   !mua 1014 
   Hiệu ứng áo choàng [Thần] [Kỳ duyên] 
   
    500@
   Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
  Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
  Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày (tháng sau sẽ đổi sang pill kiểu khác) 
   V.viễn 
  STATUS SERVER
  N/A
  PLAYER ONLINE
  N/A
  ACCOUNT ID
  N/A