Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ

  Quản Lý Tài Khoản

  Server : HKGH.VN    
  Lệnh mua
  Tên vật phẩm
  Ảnh
  Giá
  Thông tin vật phẩm
  Time
   !mua 32 
   Hiệu ứng áo choàng [Đấu] [Phẫn nộ] 
   
    [email protected]
   Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
  Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng 
   V.viễn 
   !mua 31 
   Hiệu ứng áo choàng [Nhiệt] [Hộ thể] 
   
    [email protected]
   Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
  Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng 
   V.viễn 
   !mua 30 
   Hiệu ứng áo choàng [Chân] [Hỗn nguyên] 
   
    [email protected]
   Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
  Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng 
   V.viễn 
   !mua 29 
   Hiệu ứng áo choàng [Chân-2] [Phục cừu] 
   
    [email protected]
   Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
  Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng 
   V.viễn 
   !mua 28 
   Hiệu ứng áo choàng [Thần] [Kỳ duyên] 
   
    [email protected]
   Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
  Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
  Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày (tháng sau sẽ đổi sang pill kiểu khác) 
   V.viễn 
   !mua 27 
   [FF9] - Kim Ti Long Phong 
   
    1,[email protected]
   Tăng 1300 HP, Tăng 1300 MP, Tăng 110 Né Tránh,Tăng 110 ULPT
  Lưu ý: Phi phong dành cho chuyển sinh 9
  Thời hạn: Sau 1 tháng phi phong sẽ mất 
   V.viễn 
   !mua 26 
   [FF8] - Huyền Vũ Anh Hoa 
   
    1,[email protected]
   Tăng 1200 HP, Tăng 1200 MP, Tăng 100 Né Tránh,Tăng 100 ULPT
  Lưu ý: Phi phong dành cho chuyển sinh 8
  Thời hạn: Sau 1 tháng phi phong sẽ mất 
   V.viễn 
   !mua 25 
   [FF7] - Thủy Lam Mộng Huyền 
   
    1,[email protected]
   Tăng 1100 HP, Tăng 1100 MP, Tăng 90 Né Tránh,Tăng 90 ULPT
  Lưu ý: Phi phong dành cho chuyển sinh 7
  Thời hạn: Sau 1 tháng phi phong sẽ mất 
   V.viễn 
   !mua 24 
   [FF6] - Phi Vũ Phong 
   
    1,[email protected]
   Tăng 1000 HP, Tăng 1000 MP, Tăng 80 Né Tránh,Tăng 80 ULPT
  Lưu ý: Phi phong dành cho chuyển sinh 6
  Thời hạn: Sau 1 tháng phi phong sẽ mất 
   V.viễn 
   !mua 23 
   [FF5] - Kim Ti Diệu Dương 
   
    [email protected]
   Tăng 900 HP, Tăng 900 MP, Tăng 70 Né Tránh,Tăng 70 ULPT
  Lưu ý: Phi phong dành cho chuyển sinh 5
  Thời hạn: Sau 1 tháng phi phong sẽ mất 
   V.viễn 
   !mua 22 
   [FF4] - Kim Ti Kỳ Lân 
   
    [email protected]
   Tăng 800 HP, Tăng 800 MP, Tăng 60 Né Tránh,Tăng 60 ULPT
  Lưu ý: Phi phong dành cho chuyển sinh 4
  Thời hạn: Sau 1 tháng phi phong sẽ mất 
   V.viễn 
   !mua 21 
   [FF3] - Phượng Vũ Long 
   
    [email protected]
   Tăng 700 HP, Tăng 700 MP, Tăng 50 Né Tránh,Tăng 50 ULPT
  Lưu ý: Phi phong dành cho chuyển sinh 3
  Thời hạn: Sau 1 tháng phi phong sẽ mất 
   V.viễn 
   !mua 20 
   [FF2] - Kim Ti Phượng Tường 
   
    [email protected]
   Tăng 600 HP, Tăng 600 MP, Tăng 40 Né Tránh,Tăng 40 ULPT
  Lưu ý: Phi phong dành cho chuyển sinh 2
  Thời hạn: Sau 1 tháng phi phong sẽ mất 
   V.viễn 
   !mua 19 
   [FF1] - Điệp Ô Vũ Dương 
   
    [email protected]
   Tăng 500 HP, Tăng 500 MP, Tăng 30 Né Tránh,Tăng 30 ULPT
  Lưu ý: Phi phong dành cho chuyển sinh 1
  Thời hạn: Sau 1 tháng phi phong sẽ mất 
   V.viễn 
   !mua 18 
   Chứng chỉ tân thủ 100 
   
    [email protected]
   Sử dụng sẽ nhận được set trang bị
  Vũ khí - giáp - áo - tay - chân 
   V.viễn 
   !mua 17 
   Chứng chỉ tân thủ 80 
   
    [email protected]
   Sử dụng sẽ nhận được set trang bị
  Vũ khí - giáp - áo - tay - chân 
   V.viễn 
   !mua 16 
   Chứng chỉ tân thủ 60 
   
    [email protected]
   Sử dụng sẽ nhận được set trang bị
  Vũ khí - giáp - áo - tay - chân 
   V.viễn 
   !mua 15 
   Chứng chỉ tân thủ 35 
   
    [email protected]
   Sử dụng sẽ nhận được set trang bị
  Vũ khí - giáp - áo - tay - chân 
   V.viễn 
   !mua 14 
   Chuyển sinh tiên đơn - cấp 3 
   
    1,[email protected]
   Yêu cầu người chơi chưa chuyển sinh lần 3
  Nhưng phải đạt chuyển sinh lần 1 và 2 mới có thể sử dụng 
   V.viễn 
   !mua 13 
   Chuyển sinh tiên đơn - cấp 2 
   
    1,[email protected]
   Yêu cầu người chơ chưa chuyển sinh lần 2
  Nhưng phải đạt chuyển sinh lần 1 mới có thể sử dụng 
   V.viễn 
   !mua 12 
   Chuyển sinh tiên đơn - cấp 1 
   
    [email protected]
   Yêu cầu người chơi chưa chuyển sinh mới có thể sử dụng 
   V.viễn 
   !mua 11 
   Đồng tiền vàng 
   
    [email protected]
   Dùng để kết hợp với 4 loại trái cây "Cầu - Dừa - Đủ - Xoài" nhận phần thưởng hấp dẫn 
   V.viễn 
   !mua 10 
   Rương Đồng tiền vàng 
   
    2,[email protected]
   Bên trong chứa 50 đồng tiền vàng 
   V.viễn 
  STATUS SERVER
  N/A
  PLAYER ONLINE
  N/A
  ACCOUNT ID
  N/A