Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ

  Quản Lý Tài Khoản

  Server : HKGH.VN    
  T.tự
  Tên nhân vật
  Loại
  Cấp
  Môn phái
  Thế lực
  T.chức
  Võ huân
  T.sinh
  1
   BossOfGoogle 
   Thích Khách 
   168 
   HongHung  
   Tà phái 
   Thăng thiên 5 
   2,727,851 
   7 
  2
   HoaV0Sac 
   Diệu Yến 
   157 
   HongHung  
   Tà phái 
   Thăng thiên 5 
   1,805,149 
   7 
  3
   01TuHao 
   Tử Hào 
   155 
   AmazonCLB  
   Tà phái 
   Thăng thiên 5 
   1,838,187 
   7 
  4
   Shadow 
   Thích Khách 
   150 
   HacPhongBang  
   Chính phái 
   Thăng thiên 5 
   1,627,008 
   7 
  5
   DanBa 
   Cầm Sư 
   164 
   HongHung  
   Tà phái 
   Thăng thiên 5 
   1,834,229 
   6 
  6
   GoogleChorme 
   Tử Hào 
   164 
   HongHung  
   Tà phái 
   Thăng thiên 5 
   1,651,600 
   6 
  7
   CloneOfGoogle 
   Tử Hào 
   164 
   HongHung  
   Tà phái 
   Thăng thiên 5 
   1,640,156 
   6 
  8
   Checkitout 
   Cung Thủ 
   161 
   HacPhongBang  
   Chính phái 
   Thăng thiên 5 
   2,341,379 
   6 
  9
   SongJihyo 
   Thích Khách 
   159 
   HongHung  
   Chính phái 
   Thăng thiên 5 
   1,539,092 
   6 
  10
   Special 
   Tử Hào 
   159 
   HacPhongBang  
   Chính phái 
   Thăng thiên 5 
   1,066,563 
   6 
  11
   MaiSieuPhong 
   Thích Khách 
   158 
   HacPhongBang  
   Chính phái 
   Thăng thiên 5 
   1,625,154 
   6 
  12
   DarCy 
   Thích Khách 
   156 
   HongHung  
   Tà phái 
   Thăng thiên 5 
   1,882,521 
   6 
  13
   HPBxThienAnh 
   Diệu Yến 
   147 
   HacPhongBang  
   Tà phái 
   Thăng thiên 4 
   1,494,314 
   6 
  14
   Cashguide02 
   Thương Hào 
   142 
   AmazonCLB  
   Chính phái 
   Thăng thiên 4 
   650,938 
   6 
  15
   ZzTuyetNhyzZ 
   Kiếm Khách 
   158 
   AmazonCLB  
   Tà phái 
   Thăng thiên 5 
   1,248,533 
   5 
  16
   HPBxAnna 
   Đao Khách 
   157 
   HacPhongBang  
   Chính phái 
   Thăng thiên 5 
   740,929 
   5 
  17
   HPBxTuTieu 
   Tử Hào 
   157 
   HacPhongBang  
   Tà phái 
   Thăng thiên 5 
   886,190 
   5 
  18
   HPBxCamCu 
   Cầm Sư 
   157 
   HacPhongBang  
   Tà phái 
   Thăng thiên 5 
   1,461,026 
   5 
  19
   HPBxTieuTien 
   Tử Hào 
   157 
   HacPhongBang  
   Chính phái 
   Thăng thiên 5 
   586,867 
   5 
  20
   TuHan 
   Tử Hào 
   155 
   HongHung  
   Tà phái 
   Thăng thiên 5 
   1,830,621 
   5 
  21
   TuDiepHong 
   Đao Khách 
   154 
   HacPhongBang  
   Chính phái 
   Thăng thiên 5 
   1,648,801 
   5 
  22
   ZZzThEnDzZZ 
   Tử Hào 
   149 
   AmazonCLB  
   Tà phái 
   Thăng thiên 4 
   1,567,427 
   5 
  23
   LinhKoXinh 
   Diệu Yến 
   148 
   DiHoaCung  
   Tà phái 
   Thăng thiên 4 
   1,639,287 
   5 
  24
   NinK 
   Thích Khách 
   148 
   HongHung  
   Chính phái 
   Thăng thiên 4 
   1,673,254 
   5 
  25
   JPAzuMi 
   Đao Khách 
   145 
   HongHung  
   Tà phái 
   Thăng thiên 4 
   623,294 
   5 
  26
   GmSnow 
   Đao Khách 
   144 
   TestBossYG  
   Chính phái 
   Thăng thiên 2 
   1,629,570 
   5 
  27
   ZhaoYun 
   Tử Hào 
   142 
   AmazonCLB  
   Tà phái 
   Thăng thiên 4 
   179,856 
   5 
  28
   XiaoYao 
   Thích Khách 
   142 
   AmazonCLB  
   Chính phái 
   Thăng thiên 4 
   938,398 
   5 
  29
   BaoSanniang 
   Đại Phu 
   142 
   AmazonCLB  
   Tà phái 
   Thăng thiên 4 
   295,169 
   5 
  30
   TieuHoangDe 
   Tử Hào 
   139 
   AmazonCLB  
   Tà phái 
   Thăng thiên 3 
   940,623 
   5 
  STATUS SERVER
  N/A
  PLAYER ONLINE
  N/A
  ACCOUNT ID
  N/A